Kraina złudzeń

Czy w Polsce nie ma mafii? Oraz czy przemiany ustrojowe i gospodarcze doprowadziły do pojawienia się przestępczości zorganizowanej? Dokument z 1995 roku rozprawia się z tymi dwoma mitami.