KPZR – prawo pańszczyźniane Związku Radzieckiego

Film historyczno - publicystyczny, który bazując na faktach z niezbyt odległej historii radzieckiej ukazuje, jak w życie wcielano zasady, na których opierał się system totalitarny. Dokument zawiera wiele materiałów archiwalnych,