Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce

„Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce” (2022)

Film dokumentalny przedstawiający historię Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce i przybliżający zasady teologiczne baptyzmu.

Opis filmu:
Kościół Baptystyczny powstał on na przełomie XVI i XVII wieku w Anglii. Natomiast początki baptyzmu na ziemiach polskich wiążą się z osobą wiejskiego nauczyciela Gotfryda Fryderyka Alfa żyjącego w latach 1831-1898, mieszkającego we wsi Adamów koło Pułtuska. Pod wpływem Biblii przeżył on duchowy przełom i został ochrzczony przez misjonarzy baptystycznych z Prus Wschodnich 28. listopada 1858 roku. Datę przyjmuje się jako początek baptyzmu na rdzennych ziemiach polskich oraz datę powstania zboru baptystycznego w Adamowie, pierwszego w zaborze rosyjskim.

Wyznanie najwcześniej szerzyło się wśród ludności niemieckiej. Pierwszy zbór baptystyczny powstał w 1844 roku w Elblągu, a następne we Wrocławiu, Olsztynie i Szczecinie w 1846 roku, oraz w Legnicy w 1849 roku. Były to zbory niemieckie, w których ważną postacią był Johann Gerhard Oncken. I tak do początku XX wieku wyznanie to popularne było głównie wśród ludności niemieckiej. Dopiero później dołączali Słowianie, w tym i Polacy. Po I wojnie światowej istniały w Polsce dwie odrębne denominacje baptystyczne, licząca 41 zborów Unia Zborów Baptystów Języka Niemieckiego w Polsce oraz Związek Zborów Słowiańskich Baptystów z 68 zborami, którego czołowym organizatorem był Karol Władysław Strzelec, a pierwszym prezesem Jan Petrasz. Oba odłamy próbowały się połączyć, z różnym skutkiem.

W dwudziestym wieku utworzono baptystyczne seminarium teologiczne w Łodzi. Prowadzono działalność charytatywną. Baptyści byli jedynym ewangelikalnym ugrupowaniem posiadającym w Polsce własny szpital oraz dom sióstr w Łodzi. W Brześciu zorganizowano sierociniec, a w Narewce na Podlasiu przytułek dla starców. W 1923 otwarto drukarnię w Łodzi, w której powstawała większość wielojęzycznej literatury baptystycznej. W 1925 zaczęto wydawać polskojęzyczny miesięcznik Słowo Prawdy, który pełnił rolę organu prasowego Związku Zborów Słowiańskich Baptystów w Polsce. Wydawano także inne periodyki.

W 1937 obie denominacje baptystyczne istniejące w Polsce postanowiły utworzyć wspólny Kościół Ewangeliczno-Baptystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzony kościół nie doczekał się jednak uznania przez władze II Rzeczypospolitej.

II wojna światowa przyniosła baptystom olbrzymie straty. Wielu wiernych zginęło w trakcie działań okupacyjnych. Po zakończeniu wojny pozostało w Polsce prawdopodobnie nie więcej niż tysiąc baptystów. Wiele zborów zanikło po wyjeździe baptystów niemieckojęzycznych. W dobrym stanie zachował się tylko region białostocki, który przejął funkcję centrum baptyzmu w powojennej Polsce. 5 maja 1946 decyzją Ministra Administracji Publicznej Polski Kościół Chrześcijan Ewangelicznych Baptystów zyskał w Polsce uznanie prawne.

Reżyseria:
Autorką filmu „Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce” jest Beata Kamińska.

Data premiery i kraj produkcji:
Film „Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce” wyprodukowano w 2022 roku, w Polsce.

Czas trwania filmu:
Film „Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce” trwa 25 minut.

Gdzie obejrzeć film „Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce”?
Cały film „Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce” online oglądaj w vod.tvp.pl.