Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy

Autorzy oraz zaproszeni goście opowiadają na czym polegała, skąd się wzięła i jakie miała konsekwencje dla widza rewolucyjna koncepcja rzeźby autorstwa Katarzyny Kobro. W jaki sposób artystka chciała przenieść swoje koncepcje poza mury galerii