Komeda, Komeda

Film poświęcony wybitnemu twórcy muzyki jazzowej Krzysztofowi „Komedzie” Trzcińskiemu.