Komeda – muzyczne ścieżki życia

Opowieść o Krzysztofie Komedzie Trzcińskim, lekarzu, pianiście jazzowym i kompozytorze muzyki filmowej, twórcy znanych w świecie standardów jazzowych, autorze muzyki do „Noża w wodzie”, „Matni” i „Dziecka R