Kolumbowie rocznik 30

Za swój sprzeciw wobec tego, co w latach 50-tych działo się w Polsce i działalność w założonej z kolegami organizacji „Proletariat” Janusz Horodniczy trafił najpierw na liczne przesłuchania, a potem do więzienia wychowawczego. Tak jak tysiące innych młodocianych politycznych więźniów, z których żaden nie miał więcej niż 21 lat. Dokument opowiada o walce młodych studentów z Wrocławia i Dolnego Śląska z systemem wprowadzonym po wojnie w Polsce.