Kochankowie z lasu

Osią filmu jest historia miłosna pary partyzanckiej z legendarnego oddziału z 11 Grupy operacyjnej NSZ na Mazowszu. Elżbieta Kozanecka ps. Basia, licealistka płockiej Jagielonki oraz jej ukochany Ludomir Peczyński ps. Władek partyzant NSZ, poznali si