Kochana córeczko

Zamknięta w getcie warszawskim Esther Lebenhaft pisała kartki do córki w Londynie. Nie wiemy co pisała córka do matki – te kartki spłonęły wraz z gettem.