Kochać czy nienawidzić

Australia po II wojnie światowej, o której właściwie nic nie wiedzieli, okazała się piękna, egzotyczna, ale też dała polskim emigrantom ostrą szkołę życia. Wysłano ich do obozów na Tasmanii, gdzie w prymitywnych warunkach, w surowym kli