Kobos – ocalić od zapomnienia

Kobos – związany z Brzezinami Bełżeckimi na Lubelszczyźnie – zachował się w lokalnej pamięci jako bohater broniący miejscowej ludności przed napadami UPA. Od 1945 roku do aresztowania przez UB w 1956 roku intensywnie działał w strukturach WiN. Dokument powstał pod wpływem zachwytu nad zaangażowaniem, z jakim miejscowa ludność do dziś pielęgnuje pamięć o Kobosie. W Brzezinach na ścianach stodół powstały wielkie ścienne malowidła (tzw. deskale) upamiętniające działania Kobosa. Zorganizowano warsztaty rzeźbiarskie, w wyniku których na terenie wsi stanęły drewniane rzeźby Kobosa i jego współpracowników. Wyznaczono ścieżki dydaktyczne z tablicami informacyjnymi, które opisują życiorys bohater. Jest więc to film nie tylko o Kobosie, ale także o dzisiejszej lokalnej społeczności Brzezin, pielęgnowaniu pamięci oraz przekazywaniu jej dzieciom i wnukom.