Karolina Lanckorońska. Polka z wyboru

Opowieść o niezwykłej kobiecie Karolinie Lanckorońskiej. Pochodziła ze znakomitej rodziny. Zwykła mawiać „noblesse oblige” – szlachectwo zobowiązuje, co wprost znaczy, że im kto wyższe zajmuje miejsce w hierarchii społecznej, tym większe ma wobec innych obowiązki. Karolina Lanckorońska tak to właśnie rozumiała. Unikała rozgłosu uważając, że po prostu postępuje tak, jak postępować powinna. Dziś pozostaje znana w środowisku nauki, której oddała życie.