Kariera i sumienie (Romuald Spasowski)

Film wpisuje się w dyskusję o najnowszej historii Polski. Jego szczególnym walorem jest wątek sporu o kształt współczesnego polskiego patriotyzmu. Na X Ogólnopolskim Niezależnym Przeglądzie Form Dokumentalnych film otrzymał Nagro