Kanał Augustowski. Dzieło życia Ignacego Prądzyńskiego

Film o genialnym człowieku − Ignacym Prądzyńskim oraz o polskim cudzie techniki − Kanale Augustowskim.