Kalkuta Matki Teresy

Bieda, ubóstwo, handel ludźmi, pogarda i odrzucenie – to nierzadko rzeczywistość Kalkuty. Na tej płaszczyźnie swoją misję buduje Kościół poprzez różnorakie instytucje. Wsparciem służą salezjańskie ośrodki misyjne, szkoły, p