Kalecki – geniusz zapomniany

Świadomość współudziału Kaleckiego w rewolucji keynesowskiej dotarła do ekonomistów i historyków myśli ekonomicznej bardzo powoli, właściwie dopiero po jego śmierci.