Józef Wybicki. Po pierwsze dobro ojczyzny

Postać Józefa Wybickiego jest dla Polaków kojarzona głównie z Pieśnią legionów, która stała się Hymnem Narodowym. A przecież jego działalność literacka, a przede wszystkim polityczna ugruntowała jego autorytet i szacunek ludzi mu współczesnych. Był, mówiąc dzisiejszym językiem, ikoną walki o niepodległość Polski. Jego wspomnienia (elekcja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, udział w Konfederacji Barskiej, w Powstaniu kościuszkowskim, udział w tworzeniu Legionów Polskich we Włoszech przy wojskach Napoleona i działalność w Księstwie Warszawskim utworzonym przez Napoleona), opisane w pamiętniku „Moje życie”, pozwalają poznać Wybickiego jako zwykłego człowieka z wszystkimi jego kłopotami dnia codziennego i troskami o rodzinę. Ze wspomnień przebija wielki patriotyzm. Sama dewiza życiowa Wybickiego brzmiała zresztą „Ut sit bene Patriae”. Film zrealizowano w dworku Wybickiego w Sikorzynie.