Józef Czapski – świadek wieku 1896–1993

Film dokumentalny o Józefie Czapskim – malarzu, publicyście i współzałożycielu paryskiej „Kultury”.