Jonasz w brzuchu Lewiatana

Opowieść o życiu Jonasza Kofty w PRL-u. O jego wiecznej wędrówce, o sukcesach i dramatach, o chwilach buntu wobec zniewolenia i momentach godzenia się z losem, o chorobie, którą przewalczył i o śmierci, która przyszła niespodziew