Jesteśmy z Tobą, Ukraino...

Dokumentalna opowieść o codziennej pomocy dla Ukraińców i Ukrainy, która jest prowadzona przez organizacje i zbory Kościoła Chrześcijan Baptystów.