Jesteśmy z Tobą, Ukraino...

Dokumentalna opowieść o tym, jak wygląda codzienna pomoc dla Ukraińców i Ukrainy, która jest prowadzona przez organizacje i zbory Kościoła Chrześcijan Baptystów m.in. z Warszawy, Gdańska, Chełma. Czy tylko chodzi w niej o doraźne wsparcie, stworzenie nowych warunków do życia, czy dostęp do służby zdrowia i edukacji w Polsce? Jakie motywacje stoją za konkretnymi działaniami ludzi Kościoła i jakie temu towarzyszą emocje?