Jerzy Nowosielski – między Wschodem a Zachodem

Nowosielski to jedna z najwybitniejszych postaci polskiej kultury współczesnej, malarz, rysownik, scenograf, filozof, teoretyk sztuki, myśliciel religijny i pedagog oraz współczesny pisarz ikon.