Jerzy Nowosielski – między Wschodem a Zachodem

Jerzy Nowosielski jest postacią bardzo znaną w świecie kultury. Jak można pokazać na nowo jego twórczość i opowiedzieć o życiu? Warto wykorzystać jego własne przemyślenia na temat sztuki, filozofii i teologii oraz opinie jego przyjaciół, którzy towarzyszyli mu w rozwoju intelektualnym i artystycznym. A podążyć śladami jego twórczości, oprzeć się na wspomnieniach ludzi, którzy go pamiętają i starać się przywołać niepowtarzalny klimat, w którym żył i tworzył.

Nowosielski to jedna z najwybitniejszych postaci polskiej kultury współczesnej, malarz, rysownik, scenograf, filozof, teoretyk sztuki, myśliciel religijny i pedagog oraz współczesny pisarz ikon.

Ksiądz Henryk Paprocki, przyjaciel artysty, twierdzi, że z Nowosielskim jest taki problem, że nie można jego twórczości jednoznacznie skatalogować. W jego dziełach znajdują się motywy bizantyjskie, ale nie można powiedzieć, że był twórcą bizantyjski, bo malując ikony właśnie od ikony bizantyjskiej wyszedł, choć wiele z niej zmienił. Nie można powiedzieć, że był kubistą, choć w jego sztuce znajdują się elementy kubizmu. Abstrakcjonista i figuralista? Wspaniały malarz ikon. Można mnożyć różne określenia, ale to był po prostu artysta.