Jerzy Kalina. Nawigacja sztuki

Film jest próbą ujęcia ponad czterdziestoletniej twórczości Jerzego Kaliny w sposób całościowy, tak aby ukazać wszelkie aktywności artystyczne wybitnego twórcy. Artysta jak mało kto z jego pokolenia wypowiadał się w najrozmaitszych formach sztuk przedstawiających: rzeźbie, scenografii teatralnej i plenerowej, założeniach architektonicznych, filmie, sztuce performance. Tworzył nagrobki, pomniki, mauzolea, ale do dziś najczęściej wypowiada się w Akcjach i Instalacjach plastycznych.