Jaster

„Film poświęcony jest pamięci wszystkich, którzy w czasie okupacji hitlerowskiej zginęli z fałszywym piętnem zdrajcy” – dedykują twórcy dokumentu. O tragedii Stanisława Jastera ps. Hel, oskarżonego o zdradę, opowiadają