Jan Wesley i jego dziedzictwo

Historia wielkiego reformatora, duchownego i teologa Jana Wesleya w perspektywie epoki, w której żył.