Jan Polkowski. Moje miejsce na Ziemi – Kraków

Niewielu jest w Polsce poetów, w twórczości których miejsce zamieszkania odgrywa tak istotną rolę, jak dzieje się to w przypadku Jana Polkowskiego. Tyczy to w równym stopniu Nowej Huty (czas dzieciństwa i górnej i chmurnej młodości), jak Krakowa (wiek męski). Każdy z adresów niesie inne poetyckie przesłania. Poetycko-filmowy portret Krakowa to zupełnie inna historia. Poezja dotyka historii miasta, ale także bolesnych problemów naszego czasu. Niełatwo ten film zaklasyfikować gatunkowo. Najbliżej mu chyba do formy poematu filmowego, w którym obraz ma ambicje bycia równie poetyckim jak sama poezja. Jednak kto się spodziewa ujrzeć pocztówkowy wizerunek Krakowa, będzie zawiedziony. W wierszach wybitnego poety uderza metafizyczny ton wpleciony w rzeczywistość, a niewątpliwe piękno Krakowa podszyte jest wizją świata w przededniu katastrofy.