Jan Paweł II – znak sprzeciwu

Film dokumentalny poświęcony zjawisku, które bywa określane przez komentatorów jako „dewojtylizacja” kościoła katolickiego.