Jan Paweł II – syn tej ziemi

Papież W homilii wygłoszonej w czasie mszy św. przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie wezwał rodaków do szczególnej odpowiedzialności za losy kraju i ojczyzny. Wypowiedział wówczas słowa: „Niech zstąpi Duch Twó