Jak to z tym marcem było...?

Jedną z głównych przyczyn protestów w marcu 1968 roku stało się zdjęcie z afisza inscenizacji „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Sztuki mającej wg władz charakter demonstracji antyradzieckiej.