Jak Słupiacy gminy bronili

Przed laty mieszkańcy Słupi stoczyli prawdziwą batalię o pozostawienie siedziby gminy w ich miejscowości. Film opowiada o małej społeczności lokalnej. Podkreśla jej szczególny charakter.