Jak mgnienie błyskawicy

Do dziś utrzymywane są w tajemnicy wydarzenia młodzieżowego oporu przeciwko władzy sowieckiej, który dość szeroko przewinął się przez całą Białoruś zaraz po II wojnie Światowej. Jeszcze żyją wśród nas jego uczestnicy, którzy nie