Introwizje – Jerzy Skolimowski

Film o znanym, wybitnym polskim reżyserze filmowym i malarzu Jerzym Skolimowskim. Urodzony w 1938 r. w Łodzi artysta ukończył wydział etnografii na UW, a później reżyserii w łódzkiej szkole filmowej. Opublikował kilka opowiadań, dwa tom