Indeks i karabin. Tajne nauczanie

W filmie przypomniano moment powstania tajnego nauczania już w chwili obrony Warszawy i utworzenia Obywatelskiego Komitetu Obrony Warszawy, w ścisłym związku z tworzonymi równocześnie strukturami walki zbrojnej. Już w październiku 1939 roku, powstała Tajna Organizacja Nauczycielska TON, która później stała się koordynatorem tajnej edukacji na wszystkich poziomach nauczania w całej Polsce. Trzy główne ośrodki tajnego nauczania stanowiły Warszawa, Kraków i Poznań. Potajemna edukacja, zwłaszcza na szczeblu wyższym, była ściśle związana z walką zbrojną, co szczególnie uwidaczniało się w przypadku tzw. wpadek, podczas których Niemcy parokrotnie wykrywali, aresztowali, a na koniec mordowali całą rzeszę ludzi — przykładem stracenie kompletu socjologii na Żoliborzu w Warszawie, będące skutkiem aresztowania na ulicy dwóch łączniczek.