Idziemy do Ciebie, Polsko!

Film opowiada o wkroczeniu wojsk polskich na Śląsk w czerwcu 1922 roku, o uroczystym podpisaniu 16 lipca 1922 r. dokumentów o oficjalnym scaleniu części Górnego Śląska z Polską oraz o wizycie w sierpniu 1922 r. Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego na Śląsku. W dokumencie wykorzystano autentyczne wypowiedzi uczestników wydarzeń m.in. kazanie wybitnego kapłana ks. Jana Kapicy dla oddania wielkiej tęsknoty ludu śląskiego za Polską. Narrację wzbogacają niepublikowane wcześniej materiały fotograficzne oraz fragmenty filmu z uroczystości, jaka odbyła się 16 lipca 1922 w Katowicach.