Idzie młodość. I Grupa Krakowska

Opowieść o krótkiej, ale bardzo intensywnej historii I Grupy Krakowskiej, istniejącej między 1930 a 1937 rokiem. Grupa ta została zainicjowana przez studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Połączył ich sprzeciw wobec rzeczywistoś