I ślubuję Tobie...

Po wstępnych rozmowach, siostra Miriam Zając ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek we Wrocławiu, która prowadziła proces beatyfikacyjny, wyraziła zgodę na pomoc i współpracę przy realizacji filmu. Siostra Miriam posiada pełną dokume