I powiem: nie będąc – jestem. Krzysztof Kamil Baczyński

Film przedstawia sylwetkę wybitnego poety, przedstawiciela pokolenia Kolumbów – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.