Historia Kowalskich

Niezwykła próba fabularnej rekonstrukcji życia niewielkiej wsi Ciepielów pod Radomiem, a zwłaszcza żyjących w symbiozie dwóch społeczności: żydowskiej i polskiej.

Na przykładzie historii Kowalskich i innych rodzin, które zostały zamordowane przez niemieckie oddziały SS za pomoc Żydom, twórcy filmu podejmują próbę rekonstrukcji zawiłych stosunków polsko-żydowskich w trudnych latach okupacji. Relacje naocznych świadków wydarzeń sprzed lat przeplatają się z fragmentami inscenizowanymi. Polska i Ukraina były wówczas jedynymi krajami w Europie, gdzie Niemcy za pomoc udzieloną Żydom karali śmiercią całe rodziny. Miejscem akcji jest wieś Ciepielów koło Radomia, a główny wątek koncentruje się wokół tragedii Bronisławy i Adama Kowalskich. Za pomoc żydowskim sąsiadom zapłacili najwyższą cenę: zginęli wraz z pięciorgiem maleńkich dzieci.