Herbert – obywatel poeta

Poeta, filozof, miłośnik sztuki. Przewodnik po świecie starożytnej mitologii, piewca cnoty. Jaki był Zbigniew Herbert w opowieściach swych najbliższych?