Henryk Opieński. Historia życia i miłości

Film przybliża sylwetkę człowieka, który na trwałe zapisał się w polskiej kulturze, chociaż niedane mu było zapisać się w naszej świadomości i pamięci. Henryk Opieński był kompozytorem, dyrygentem, skrzypkiem, doktorem filozofii, krytykiem i pisarzem muzycznym, pedagogiem oraz społecznikiem. Człowiekiem o nietuzinkowym talencie popartym nieprawdopodobną energią i determinacją. Dzisiaj o tym przyjacielu Wyspiańskiego, Rydla, Mehoffera i Paderewskiego, który po odzyskaniu przez Polskę niepodległości namówił go do powrotu do kraju, pamiętają jedynie tak naprawdę pracownicy nauki. A przecież to tacy ludzie jak Henryk Opieński przez całe swoje życie aktywnie kształtowali obraz Polski w Europie, a po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości wraz z największymi artystami tworzyli jego fundamenty i kulturę. Życiorys Opieńskiego obfitujący w znajomości z największymi przedstawicielami swojej epoki, działania mające na celu propagowanie kultury polskiej, działalność pisarska, a przede wszystkim wkład w muzykę, jako kompozytora, ale i nauczyciela jest doskonałym materiałem na film traktujący nie tylko o wyjątkowym człowieku, ale również o niezwykłych czasach, w jakich żył. Dzięki listom, które wymieniał ze swoją narzeczoną, a później żoną Anną Krzymuską, które stanowią najlepszy opis okresu Młodej Polski, dokument buduje niezwykły obraz epoki, w której żył i tworzył. Dzięki związkom z ziemiańską rodziną żony film przybliża też sposób życia i kształcenia ówczesnych elit i ich dzieci. Obraz ten to też przyczynek do przypomnienia wielkiego mentora, nauczyciela i przyjaciela Henryka Opieńskiego Ignacego Paderewskiego.