Hanik. Podróż do życia

Rekonstrukcja procesu beatyfikacyjnego księdza Jana Machy. Intencją autorów jest przedstawienie i udokumentowanie posługi duszpasterskiej i działalności charytatywnej duchownego.