Gruzja – zabić prezydenta

Po rozpadzie Związku Radzieckiego Eduard Szewardnadze formalnie przestał pełnić rolę ministra spraw zagranicznych ZSRR i włączył się do polityki Gruzji, która odzyskała niepodległość. W 1995 roku został wybrany prezydentem, ale nie wszystkim t