Grupy oporu

Grupy Oporu „Solidarni” zostały założone na wiosnę 1982 roku w Warszawie przez Teodora Klincewicza („Borys”, „Teoś”), wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NZS i przewodniczącego NZS na Politechnice Warszawskiej, u