Grobowiec Szekspira

Próba rozwiązania tajemnic związanych z miejscem pochówku Williama Szekspira.