Granica obłędu

Film dokumentalny ukazujący, w jakim stopniu społeczeństwo jest manipulowane przez media internetowe, społecznościowe, Google i Facebook.

Tytuł filmu pochodzi z fragmentu wywiadu z byłym dyrektorem generalnym Google z 2010 roku. Wyjaśnił on wtedy, na czym polega kodeks postępowania Google. Ten film to rozmowa o prywatności i kontroli danych. Bada, co Google i Facebook robią z danymi. Są one nie tylko przetwarzane i sprzedawane, ale także wykorzystywane do formowania opinii i manipulowania świadomością publiczną, wpływając jednocześnie na opinie na szeroką skalę – wszystko w celu przekształcania społeczeństw, tak aby pasowały do konkretnego światopoglądu.