Gra o życie

Historia ruchu społecznego obrońców życia dzieci nienarodzonych w Polsce, w okresie komunizmu oraz na początku lat 90. XX wieku, gdy toczyła się parlamentarna walka o ustawę chroniącą życie dzieci nienarodzonych. Podstawę narracji stanowią wsp