Gorzkie zwycięstwo...

Film zrealizowany z okazji 70 - rocznicy zakończenia II wojny światowej stanowi swoistą próbę bilansu udziału Polski w koalicji antyhitlerowskiej. Autorka filmu zadaje pytanie czy należąc do grupy państw zwycięskich, naprawdę odnieśliśmy zwyci