Góry zrodzone z morza

Góry Stołowe swoją wyjątkowość zawdzięczają skałom osadowym, powstałym przed milionami lat na dnie kredowego morza: piaskowcom i marglom. Dzisiaj budują one strukturę geologiczną gór i nadają im unikalną rzeźbę, nieustannie tworzoną prz