Gen miłosierdzia

Niepełnosprawny, światowej klasy malarz realizujący swe powołanie w noclegowni dla bezdomnych. Święty Brat Albert Chmielowski. Jak troska o najbiedniejszych i odrzuconych rozwijana przez Brata Alberta wypełnia dzieła charytatywne w Polsce?