Gen miłosierdzia

Film Piotra Kota, w którym zakonnicy ze zgromadzenia albertynów opowiadają o dziele Adama Chmielowskiego – założyciela zgromadzeń zakonnych, powstańca styczniowego i malarza, który poświęcając swoje życie pomocy najuboższym, doprowadził do swojej świętości.

Jak troska o najbiedniejszych i odrzuconych rozwijana przez Brata Alberta wypełnia dzieła charytatywne w Polsce? Kim w życiu Brata Alberta była Maria Jabłońska – wiejska dziewczyna, która jeździła na stojąca na koniu, a od psa nauczyła się pływać? Jak po 100 latach od urodzin Adama Chmielowskiego Albertyni, Albertynki, Fundacje i Towarzystwa realizują każdego dnia dzieło miłosierdzia w praktyce – gen miłosierdzia.