Gdzie jest Porozumienie Gdańskie?

Mimo że rozmówców zawodzi pamięć lub niechętnie opowiadają o okolicznościach ukrywania dokumentów, to jednak z mozolnego śledztwa układa się kilka tropów, które mogą doprowadzić do miejsca przechowywania lub ukrycia