Fugazi – centrum wszechświata

Reżyser Leszek Gnoiński opowiada o jednym z pierwszych prywatnych, niezależnych klubów muzycznych w wolnej Polsce. Uznawany był w tamtym czasie za największe tego typu miejsce w całej Europie Środkowo-Wschodniej.